การประทุ/ระเบิดของภูเขาไฟ

แมกมา

bp3hl
แมกมา เป็นวัสดุหลอมเหลวอยู่ภายในโลกเกิดจากการหลอมละลายของส่วนประกอบต่างๆที่อยู่ในชั้น แมนเทล (mantle) ซึ่งเป็นชั้นที่ 2 ของโลก อยู่ระหว่างเปลือกโลก (crust) กับแกนโลก (core) โดยทั่วไปแล้วแมกมาจะมีความร้อนสูงมากมีลักษณะเป็น ของเหลวข้นๆ ที่มี ส่วนประกอบภายในเป็นทั้งของแข็งและก๊าซ โดยส่วนที่เป็นของแข็งนั้น คือ ผลึกแร่ (mineral crystal) ที่มีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ ธาตุที่พบใน แร่ซิลิกา (silicate Mineral) ก๊าซที่อยู่ในแมกมานั้น ประกอบไป ด้วย คาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำ ก๊าซที่กักตัวอยู่ในแมกมานี้จะ ถูกล้อมรอบด้วยหินแมกมา มีสภาพเป็นของเหลวได้ เนื่องจาก ความร้อนมหาศาลทำให้อิออน (ions) ที่อยู่ภายในสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระนั่นเอง

เมื่อภูเขาไฟปะทุหรือระเบิด แรงระเบิดจะพ่นเอาเศษหินออกมาและหลายครั้งก็จะพ่นลาวาออกมาอย่างมากมาย ลาวาเป็นส่วน ประกอบที่สำคัญของแมกมานั่นเอง เพียงแต่ส่วนประกอบที่ เป็นก๊าซที่อยู่ในแมกมานั้นได้หายไปกับอากาศหรือน้ำแล้ว

bp26p

ภูเขาไฟชนิดที่เกิดการระเบิดจากก๊าซนี้จะขึ้นกับความหนืดของแมกมา ถ้าแมกมาไม่ค่อยมีความหนืด เช่นมีส่วนประกอบที่เป็นหินบาซอลท์ก็จะทำให้ก๊าซลอดออกมาได้ง่าย แต่ถ้าแมกมามีความหนืดสูงก็จะลดการขยายตัวของก๊าซ ผลคือก๊าซจะสะสมไว้ภายในจะเพิ่มขึ้นทั้งขนาดและความดัน ในที่สุดแรงกดดันของก๊าซที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ไอน้ำก็จะมีแรงดันที่สูงมากจนทำให้เกิดการระเบิดและสร้างความหายนะที่รุนแรงได้ ดังจะเห็นตัวอย่างจากภูเขาไฟVesuvius (วิสุเวียส) ใกล้เมือง Pompeii (ปอมเปอิ)และภูเขาไฟ Pinatubo (พินาตูโบ) ในประเทศฟิลิปปินส์

e0b88ae0b88a

bp7r

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s